Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan få på matsvinnet?

Hur kan man minska på matsvinnet. ISBN 978-91-620-6596-6.

Sidor
48
Utgiven
2013-12
Pris
68,00 kr. (exkl moms)
72,08 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6596-6
Författare
Sara Jensen, m.fl.

Varje år slängs ca 1 miljon ton matavfall i Sverige vilket motsvarar 3 procent av våra totala utsläpp av växthusgaser. En minskning med 20 procent skulle innebära en samhällsekonomisk besparing på 10-16 miljarder kronor per år.

För att kunna minska matavfallet behövs åtgärder i hela livsmedelskedjan. Här analyseras hur en sänkt kyltemperatur skulle kunna minska matsvinnet i butiks- och konsumentledet.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.