Svinnreducerande åtgärder i butik

Hur kan man minska på matsvinnet. ISBN 978-91-620-6594-2.

Sidor
38
Utgiven
2013-12
Pris
62,00 kr. (exkl moms)
65,72 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6594-2
Författare
Mattias Eriksson och Ingrid Strid.

Effekter på kvantitet, ekonomi och klimatpåverkan

Varje år slängs 1 miljon ton matavfall i Sverige vilket motsvarar 3 procent av våra totala utsläpp av växthusgaser. En minskning med 20 procent skulle innebära en samhällsekonomisk besparing på 10-16 miljarder SEK per år. För att vi ska lyckas minska matavfallet behövs åtgärder i hela livsmedelskedjan.

I den här rapporten beskrivs de ekonomiska och miljömässiga effekterna av sex olika åtgärder, som har genomförts eller skulle kunna genomföras i butiksledet för att minska matsvinnet och därmed matavfallet. Flera av åtgärderna är företagsekonomiskt lönsamma för butikerna att införa.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.