Reach-tillsyn

Ett samverkansprojekt 2012—2013. ISBN 978-91-620-6593-5.

Sidor
93
Utgiven
2013-12
Pris
131,00 kr. (exkl moms)
138,86 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6593-5

Ett samverkansprojekt 2012—2013

Reach-tillsyn 2012 är ett samverkansprojekt mellan Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och landets länsstyrelser och kommuner och har bedrivits under 2012-2013.

Syftet med projektet har varit att kontrollera att företag som använder kemiska produkter följer de skyldigheter som följer av Reach-förordningen. Såväl företag och myndigheter har varit positiva till de genomförda tillsynsbesöken.

Samverkansprojektet har gett möjligheter för tillsynsmyndigheterna att öka sin egen kunskap om Reach, vilket förhoppningsvist i längden bidrar till att tillsynen blir mer enhetlig mellan olika kommuner och länsstyrelser.

Alla som i deltog i projektet har rapporterat från sina tillsynsbesök. I rapporten presenteras resultaten från besöken. Under projektet har de som deltagit haft tillgång till olika stöddokument, till exempel checklistor och stöd för att tolka reglerna. Detta stöd finns som bilagor i denna rapport.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.