Miljöanpassade inköp

Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. ISBN 978-91-620-6591-1.

Sidor
51
Utgiven
2013-11
Pris
88,00 kr. (exkl moms)
93,28 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6591-1

Den offentliga sektorn har ett ansvar för att bidra till att generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen uppnås. För att nå dessa mål har miljöanpassade inköp av varor och tjänster identifierats som ett viktigt styrmedel.

Syftet med att ställa miljökrav vid inköp av varor och tjänster är att minska miljöbelastningen och bidra till hållbara konsumtion- och produktionsmönster.

Naturvårdsverket har genomfört en enkätundersökning i syfte att återkommande följa upp hur statliga myndigheter, kommuner, landsting och statliga bolag arbetar med att ställa miljökrav i samband med inköp av varor och tjänster.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.