Kungsörnars påverkan vid vindkraftsetablering Hemområden, biotopval och rörelser

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6589-8.

Sidor
44
Utgiven
2013-10
Pris
66,00 kr. (exkl moms)
69,96 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6589-8
Författare
Tim Hipkiss m.fl.

Det finns ett stort behov av att ta fram vetenskapligt baserad fakta för att underbygga miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar i samband med vindkraftsetableringar samt för att underlätta planeringen av vindparker i kungsörnsområden.

Under 2010 och 2011 märktes därför 43 vuxna och unga kungsörnar med GPS-sändare i norra Sverige för att ta fram kunskap om artens hemområden, biotopval och rörelser. Rapporten visar hur de märkta örnarna rörde sig i hemområdet under i huvudsak en säsong.

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.