Kometprogrammet – avrapportering 2013

Delredovisning av regeringsuppdrag om att påbörja samverkansprogram med markägare med kompletterande metoder för skydd av natur. ISBN 978-91-620-6587-4.