Air pollution and children’s health in Sweden

Luftföroreningar och barns luftvägshälsa. ISBN 978-91-620-6585-0.

Sidor
52
Utgiven
2013-09
Pris
63,00 kr. (exkl moms)
66,78 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6585-0

An enquiry into how the economic benefit of improvements in children’s health resulting from reductions in air pollution can be assessed

Rapporten är ett underlag för Naturvårdsverkets och andra myndigheters arbete för att uppnå miljökvalitetsmålet "Frisk luft". Syftet med projektet har varit att beräkna hälsovinster med minskad exponering för luftföroreningar i kronor och ören.

Hälsovinsten för samhället av att minska barns exponering för NO2 med 1 µg/m³ i Storstockholm beräknas till 168 miljoner SEK per år på grund av färre fall av astma samt 47 000 SEK på grund av färre inläggningar på sjukhus (i prisnivån för år 2000). Hälsovinsten i Umeå är betydligt lägre, 8 miljoner SEK och 2000 SEK per år. Detta är det första försök att i ekonomiska termer beräkna hälsovinsterna för barn av minskade halter av luftföroreningar som genomförts i Sverige. Rapporten är skriven på engelska med en sammanfattning på svenska.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.