Nya roller i strandskyddet

En utvärdering utifrån kommunens och länsstyrelsens erfarenheter av förändringarna i strandskyddsbestämmelserna 2009/2010. ISBN 978-91-620-6579-9.

Sidor
90
Utgiven
2013-09
Pris
90,00 kr. (exkl moms)
95,40 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6579-9

Under 2009 och 2010 genomfördes förändringar i strandskyddsreglerna. Kommunen fick det formella ansvaret för större delen av dispensprövningen och uppgiften att granska och vid behov överpröva kommunens beslut flyttades från Naturvårdsverket till länsstyrelsen. De skäl som finns för att upphäva eller få dispens från strandskyddet preciserades också. Samtidigt fick kommunen möjlighet att i översiktsplan ange områden i strandnära lägen där landsbygdsutveckling får anges som dispensskäl.

Denna utvärdering belyser bland annat kommunens förutsättningar att arbeta med dispensgivning samt länsstyrelsens förutsättningar att bedriva granskning och överprövning av kommunens dispensgivning. Vidare belyses hur kommunen arbetar med tillsyn och information i strandskyddsfrågor.

Utvärderingen visar att en majoritet av kommuner och länsstyrelser anser att lagstiftningen har blivit tydligare efter förändringarna. Dock pekas fortsatt på ett antal problemområden. Vägledning, informationsträffar och dialog mellan kommun och länsstyrelse uppges av kommunerna som viktiga positiva faktorer i deras arbete med dispensgivning. Utvärderingen visar också att de flesta kommuner i begränsad omfattning arbetar med information och tillsyn gällande strandskyddet.

Utvärderingen ingår som ett underlag i Naturvårdserkets och Boverkets gemensamma regeringsuppdrag att genomföra en utvärdering och översyn av tillämpning och utfall av det nya regelverk för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010.

- - -

Beställtryck, ej rabatt