Skyddsvärda statliga skogar

Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län. ISBN 978-91-620-6577-5.