Drivkraften bakom uppkomsten av elavfall

Ett produkt- och konsumtionsperspektiv. ISBN 978-91-620-6575-1.