Drivkraften bakom uppkomsten av elavfall

Ett produkt- och konsumtionsperspektiv. ISBN 978-91-620-6575-1.

Sidor
37
Utgiven
2013-08
Pris
61,00 kr. (exkl moms)
64,66 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6575-1
Författare
Conrad Luttropp, m.fl.

Ett produkt- och konsumtionsperspektiv

På uppdrag av Naturvårdsverket har tre författare och forskare på KTH gjort en kunskapssammanställning kring vilka drivkrafterna är bakom att elavfall uppstår och att mängderna ökar. De har tillämpat ett produkt och industriperspektiv respektive ett konsument- och vardagslivsperspektiv. Perspektiven går delvis in i varandra eftersom konsumenternas vanor när det gäller köp och användning speglas i de industriella strukturerna.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.