Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik

En utvärdering av Nationella snöskoterrådets arbete och förslag på fortsättning. ISBN 978-91-620-6572-0.

Sidor
43
Utgiven
2013-05
Pris
61,00 kr. (exkl moms)
64,66 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6572-0

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik
En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan år 2007 och 2012

Naturvårdsverket har utvärderat Nationella snöskoterrådets arbete och lämnat förslag på hur snöskoterrelaterade frågor ska drivas vidare.

Utvärdering visar att den konstruktiva frivilliga samverkan har varit det i särklass viktigaste resultatet av Nationella snöskoterrådets arbete. Den frivilliga överenskommelsen har skapat goda förutsättningar för samverkan och rådets arbete har varit framgångsrikt utifrån dess förutsättningar

Naturvårdsverket föreslår att Nationella snöskoterrådet fortsätter sitt arbete genom en förnyad frivillig överenskommelse mellan parterna och att de myndigheter som ingår i rådet har ett roterande ansvarar för exempelvis ordförandeskap. Naturvårdsverket föreslår att rådet samfinansieras utifrån omfattningen av varje organisations ansvar.

För att åstadkomma en hållbar snöskotertrafik förslår Naturvårdsverket att regeringen ger utredare eller myndighet i uppdrag att se över och förtydliga terrängkörningslagstiftningen och annan snöskoterrelaterad lagstiftning samt utarbeta ett enhetligt ansvars- och finansieringssystem för snöskoterleder.

Naturvårdsverket har utfört uppdraget i samråd med parterna i Snöskoterrådet samt även med Skogsstyrelsen och berörda länsstyrelser.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.