Kraftproduktion och miljöopinion

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6571-3.

Sidor
75
Utgiven
2013-05
Pris
69,00 kr. (exkl moms)
73,14 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6571-3
Författare
Jonas Anshelm.

Kraftproduktion och miljöopinion
Kritiken av vindkraftens miljöpåverkan och den som riktats mot övriga kraftslag

Rapporten jämför skillnaderna i kritiken av vindkraftens miljöpåverkan med den som riktats mot andra kraftslag. Forskningen har hittills visat att vindkraft är det av kraftslagen som har minst påverkan på ekosystemen. Miljöopinionen mot vindkraft har inte i samma utsträckning som den som riktats mot andra kraftslag, kunnat översättas i vetenskapliga termer.

I stället har argumenten riktat in sig på att andra kraftslag är att föredra, och på de estetiska värdena. Dessa argument återfinns i statliga utredningar från 70- och 80-talen där det hävdades att vattenkraften och kärnkraften skulle täcka Sveriges elbehov för överskådlig framtid och att vindkraftutbyggnad av estetiska skäl inte skulle accepteras av medborgarna.

Rapporten visar att opinionen mot vindkraftens miljöpåverkan är orienterad mot lokala sammanhang och nutida förhållanden. Detta står i skarp kontrast mot övriga kraftslag, där den miljörelaterade kritiken snarare inriktas på globala förhållanden och effekterna på framtida generationers livsmiljö.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Vindkraft och samhälle. 

- - -

Beställtryck, ej rabatt.