Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser

Slutrapport från forskningsprogrammet MAXFLYG. ISBN 978-91-620-6570-6.

Sidor
98
Utgiven
2013-05
Pris
103,00 kr. (exkl moms)
109,18 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6570-6
Författare
Mats E. Nilsson, m.fl.

Forskningsprogrammet MAXFLYG har undersökt hur vi störs av flygbuller på uteplats i anslutning till bostäder och hälsoeffekter som bullret orsakar. Programmet har bland annat studerat bullerstörning i relation till bullernivåer och i relation till antal flyghändelser, samt undersökt effekter av flygbuller på stressnivåer och sömnsvårigheter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.