Frisk luft i Sverige

Slutrapport från ett forskningsprogram. ISBN 978-91-620-6567-6.

Sidor
82
Utgiven
2013-05
Pris
70,00 kr. (exkl moms)
74,20 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6567-6
Författare
Peringe Grennfelt, m.fl.

Forskningsprogrammet Frisk luft i Sverige, SCARP (Swedish Clean Air Research Program har pågått 2006-2012. Programmet har haft ett brett deltagande av ett femtiotal forskare från nio universitet och forskningsinstitut. Den första delen av denna rapport är en sammanfattning av programmets forskningsresultat och resultatens betydelse för luftvårdsarbetet. I slutet av rapporten finns detaljrapportteringar från de olika delprojekten. Forskningsprogrammet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.