Renar och vindkraft

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6564-5.