Effektiv miljötillsyn

Slutrapport forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn (EMT). ISBN 978-91-620-6558-4.

Sidor
242
Utgiven
2013-04
Pris
111,00 kr. (exkl moms)
117,66 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6558-4
Författare
Henrik Artman, m.fl.

Målsättningen har varit att ta fram ny kunskap inom miljötillsynen och därigenom uppnå en effektivare miljötillsyn samt att få in nya vetenskapliga perspektiv på miljötillsyn.

I rapporten studeras metoder för inspektioner och det kommunikativa samspelet mellan inspektören och företrädare för den verksamhet som inspekteras, hur den institutionella ramen för inspektionsprocessen fungerar samt visar på möjligheter att mäta effekterna av inspektioner och tillsyn.

Naturvårdsverket kommer att ha resultatet som ett kunskapsunderlag i fortsatt arbete med tillsynsvägledning och utveckling av hur tillsyn och tillsynsvägledning kan följas upp och utvärderas.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.