Förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen

Redovisning av ett regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-6555-3