Förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen

Redovisning av ett regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-6555-3

Sidor
75
Utgiven
2013-04
Pris
83,00 kr. (exkl moms)
87,98 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6555-3

Förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen
Redovisning av ett regeringsuppdrag

I denna rapport redovisas Sametingets och Naturvårdsverkets förslag till förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen. Syftet med förvaltningsverktyget är att synliggöra rovdjurens påverkan på rennäringen med det övergripande målet att nå en förbättrad samexistens mellan rennäring och stora rovdjur.

Vidare beskrivs konsekvenserna av olika toleransnivåer dels för rennäringen och dels för de stora rovdjuren i renskötselområdet.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.