Framtida energiomställningar i historiskt perspektiv

Rapporten sammanfattar kunskaper om historiska förändringar som kan vara relevanta för att bedöma framtida åtgärder. ISBN 978-91-620-6550-8.