Population viability analyses of the Scandinavian populations of bear (Ursus arctos), lynx (Lynx lynx) and wolverine (Gulo gulo)

Analyses of the Scandinavian populations of bear, wolverine and lynx . ISBN 978-91-620-6549-2.

Sidor
73
Utgiven
2014-01
Pris
69,00 kr. (exkl moms)
73,14 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6549-2

Denna rapport är ett av de vetenskapliga underlagen inom Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att presentera sårbarhetsanalyser för varg, björn, järv och lo.

Rapporten är skriven på engelska och redovisar sårbarhetsanalyser av de skandinaviska populationerna av björn, lodjur och järv för att bedöma minsta livskraftiga populationsstorlek i relation till olika demografiska och genetiska kriterier. Analyserna gjordes med datorsimuleringar baserade på data från de skandinaviska populationerna, och undersökte populationernas utdöenderisk samt hur snabbt de förlorar genetisk variation.

Resultaten visade bland annat tydligt att i de flesta fall behövs betydligt större populationer för att uppfylla genetiska kriterier för långsiktigt eller kortsiktigt livskraftig populationsstorlek än för att uppfylla enbart demografiska kriterier.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This is one of the scientific reports commissioned by the Swedish Environmental Protection Agency in its government commission to present population viability analyses of wolf, brown bear, wolverine and lynx.

It presents analyses of the Scandinavian populations of bear, wolverine and lynx to quantify minimum viable population size (MVP) estimates in relation to various criteria for demographic and genetic viability, respectively. The analyses were based mainly on simulations using demographic data from empirical studies of the Scandinavian populations, and assessed risks of population extinction within 100 years and loss of genetic variation over time.

The results showed that much larger populations are required to fulfill genetic MVP criteria than to fulfill criteria based solely on population extinction risk.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.