Friluftsliv i förändring

Resultat från ett forskningsprogram, Slutrapport. ISBN 978-91-620-6547-8.

Sidor
334
Utgiven
2013-02
Pris
115,00 kr. (exkl moms)
121,90 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6547-8
Författare
Peter Fredman, m.fl.

Resultat från ett forskningsprogram, Slutrapport

Friluftsliv i förändring är den hittills största samlade satsningen på forskning kring friluftsliv och naturturism i Sverige. Detta är forskningsprogrammets slutrapport där huvudsakliga resultat av sex års forskning redovisas.

Rapporten består av 15 fristående kapitel som var och ett fördjupar sig inom olika teman som programmet har fokuserat på. I rapportens inledning ges en en kort bakgrund till friluftsliv som forskningsområde, programmets tematiska inriktning, vårt sätt att organisera verksamheten samt samverkan med omgivande aktörer. Vi ger också några goda råd till framtida forskningsprogram.

Avslutningsvis summeras några av de viktigaste resultaten jämte våra reflektioner kring programmets bidrag till ny kunskap. Vi redogör här för några huvudsakliga ställningstaganden när det gäller framtida forskningsstrukturer för friluftsliv och naturturism i Sverige, diskuterar samhällsutmaningar och ger förslag på forskningsbehov, samt sätter in svensk friluftslivsforskning i ett internationellt perspektiv.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.