Vindkraft och kulturmiljö

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6541-6.