Vindkraft i öppet landskap, skog, fjäll och hav

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6540-9