Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Naturvårdsverkets vägledning. ISBN 978-91-620-6538-6.

Sidor
20
Utgiven
2015-04
Pris
60,00 kr. (exkl moms)
63,60 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6538-6

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller är avsedd att användas som stöd i tillsyns- och prövningsärenden enligt miljöbalken. Användningsområdet omfattar miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter med liknande ljudkaraktär samt tekniska installationer. Riktvärden i form av ljudnivåer anges som utgångspunkt för bedömning av immissionsvärden vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. Anvisningar för tillsyn vid ny bostadsbebyggelse anges liksom vägledande ljudnivåer för friluftsområden.

Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd Riktlinjer för externt industribuller, RR 78:5 samt övergångsvägledningen Buller från industrier.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.