Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

Syntesrapport. ISBN 978-91-620-6537-9.

Sidor
61
Utgiven
2012-12
Pris
72,00 kr. (exkl moms)
76,32 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6537-9

Sveriges påverkan på jordens klimat ska minska kraftigt. Kraftigt minskade utsläpp är den viktigaste förutsättningen för att nå målet. De stora utmaningarna är att ställa om transporterna och industrins processer, men vi behöver också hushålla med energi och resurser och ställa om våra konsumtionsmönster.

- - -

Beställtryck, ej rabatt..