Åtgärdsprogram för att följa miljökvalitetsnormen för buller

Sammanställning av framtagna åtgärdsprogram år 2013 enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller. ISBN 978-91-620-6534-8.

Sidor
28
Utgiven
2015-04
Pris
59,00 kr. (exkl moms)
62,54 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6534-8

Kommuner med fler än 100 000 invånare och Trafikverket ska vart femte år utföra bullerkartläggningar och utarbeta åtgärdsprogram för att begränsa omgivningsbullrets skadliga effekter på människors hälsa. Detta regleras i förordningen om omgivningsbuller.

Rapporten är en sammanställning av de åtgärdsprogram som blev klara under åren 2013 och 2014. I rapporten beskrivs översiktligt trafikbullret i de olika kommunerna och vilka åtgärder som kommer genomföras för att minska bullret.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.