Åtgärdsprogram för att följa miljökvalitetsnormen för buller

Sammanställning av framtagna åtgärdsprogram år 2013 enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller. ISBN 978-91-620-6534-8.