Kommunala friluftsplaner

Forskningsrapport. En kunskapsbas för verkningsfulla och användarvänliga kommunala friluftsplaner. ISBN 978-91-620-6533-1.

Sidor
75
Utgiven
2015-04
Pris
72,00 kr. (exkl moms)
76,32 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6533-1

Arbetsmetoder och samverkansformer inom investeringsprogrammen

Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl fungerande friluftsliv. Att planera friluftslivet långsiktigt är av stor vikt för ett bra friluftsliv för medborgarna.

Föreliggande rapport är resultatet av en forskningsutredning som beskriver processen med att ta fram friluftsplaner i två kommuner, Örnsköldsviks och Linköpings kommuner. Rapporten ska fungera som ett underlag till Naturvårdsverkets fortsatta arbete med att ta fram en användarvänlig vägledning om friluftslivsplaner.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.