Åtgärdsprogram för barbastell, 2015–2019

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6532-4.