Åtgärdsprogram för barbastell, 2015–2019

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6532-4.

Sidor
46
Utgiven
2015-04
Pris
75,00 kr. (exkl moms)
79,50 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6532-4
Författare
Ingemar Ahlén.

Barbastell (Barbastella barbastellus) finns sällsynt i södra Sverige upp till Östergötland och Västergötland och med enstaka fynd norr därom. Barbastellen har i norr de flesta kolonierna i byarinnehålla en artrikedom i träd-, busk- och fältskikten. Hoten i norr är först och främst att mycket avtill att mer bevara åldrande lövträdsbestånd. De föreslagna åtgärderna inriktas huvudsakligen på att återskapa och sköta värdefulla livsmiljöer. 

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.