Utvärdering av 2008 års höjning av kvävoxidavgiften

En utvärdering av hur NOX-avgiften styrt utsläpp och kostnader. ISBN 978-91-620-6528-7.

Sidor
65
Utgiven
2012-11
Pris
84,00 kr. (exkl moms)
89,04 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6528-7

2008 års höjning av kväveoxidavgiften med 10 kronor per kg kväveoxidutsläpp har inte haft effekt på utsläppen och endast i begränsad omfattning skapat incitament för kväveoxidutsläpp reducerande åtgärder. Det visar Naturvårdsverkets utvärdering av effekterna av avgifthöjningen kväveoxidavgiften (NOx-avgiften) infördes 1992 i syfte att minska utsläppen av kväveoxider från större, energiproducerande förbränningsanläggningar. Fram till och med 2007 var avgiften 40 kr per kg utsläppta kväveoxider. 2008 höjdes avgiften till 50 kronor per kg utsläpp.

- - -

Rapporten kommer som trycksak inom kort.