Nyttan av att minska matsvinnet

Rapporten analyserar den samhällsekonomiska nyttan av att minska matavfallet med 20% i hela livsmedelskedjan. ISBN 978-91-620-6527-0.

Sidor
40
Utgiven
2012-11
Pris
62,00 kr. (exkl moms)
65,72 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6527-0

Livsmedelsproduktionen ger upphov till miljöpåverkan i hela livsmedelskedjan. Stora mängder av de livsmedel som produceras slängs idag i onödan och utgör därmed en stor miljökostnad. Det bidrar också till ett företagsekonomiskt och privatekonomiskt bortfall.

Rapporten analyserar den samhällsekonomiska nyttan av att minska matavfallet med 20% i hela livsmedelskedjan undantaget primärproduktionen. I den samhällsekonomiska nyttan ingår både de privata och företagsekonomiska besparingar som individer och företag gör av att minska sitt matavfall och de miljökostnader som undviks om matavfallet istället inte hade behövt produceras. Rapporten är en revidering av rapporten "Nyttan av att minska livsmedelssvinnet" som kom 2011. Den här rapporten baseras på ny och bättre matavfallsstatistik.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.