Nyttan av att minska matsvinnet

Rapporten analyserar den samhällsekonomiska nyttan av att minska matavfallet med 20% i hela livsmedelskedjan. ISBN 978-91-620-6527-0.