Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050, Bilagor

Bilagor till rapport 6537. ISBN 978-91-620-6525-6.