Hållbar avfallshantering

Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram. ISBN 978-91-620-6523-2.

Sidor
58
Utgiven
2012-12
Pris
65,00 kr. (exkl moms)
68,90 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6523-2
Författare
Tomas Ekvall och Sara Malmheden (red.).

Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram

Hållbar avfallshantering är forskningsprogram med syfte att samla, utveckla och utvärdera idéer till styrmedel för en mer hållbar avfallshantering. Det har pågått under perioden 2006-2012 och finansierats av Naturvårdsverket. Programmet består av tio delprojekt och har involverat fler än 25 forskare.

Programmet har bl.a. tagit fram modeller och metoder för att utvärdera styrmedel ur flera perspektiv: miljömässiga, ekonomiska, kulturella och sociala.

I rapporten presenteras bl.a. femton styrmedel som utvärderats med hjälp av dessa modeller, och en kvalitativ analys hur information fungerar som styrmedel för avfallsprevention, och frågor acceptans för nya styrmedel och åtgärder.

Resultaten visar att det inte finns något styrmedel som kan lösa alla problem. Vi måste använda flera styrmedel, gärna i kombinationer, och involvera berörda aktörer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.