Hållbar avfallshantering

Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram. ISBN 978-91-620-6523-2.