Artificiell syresättning av Östersjöns djupbottnar genom syrepumpning

Sammanfattning av två pilotprojekt 2009–2011. ISBN 978-91-620-6522-5.