Artificiell syresättning av Östersjöns djupbottnar genom syrepumpning

Sammanfattning av två pilotprojekt 2009–2011. ISBN 978-91-620-6522-5.

Sidor
51
Utgiven
2012-10
Pris
88,00 kr. (exkl moms)
93,28 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6522-5

Sammanfattning av två pilotprojekt 2009–2011

Kan övergödningsproblemen i Östersjön åtgärdas med nya tekniska lösningar?

Två forskningsprojekt har undersökt möjligheterna att genom syrepumpning minska läckaget av fosfor från havsbottnar. Metoden innebär att syrerikt vatten från ytan pumpas ner till havsbottnar med låg syrehalt. När bottenvattnet blir syresatt kan fosfor bindas fast i sedimenten, vilket bidrar till att minska återcirkulationen av fosfor i ekosystemet.

Syrepumpning och fältstudier har utförts i tre kustnära pilotområden; i Byfjorden på svenska västkusten, i Lännerstasundet i Stockholms skärgård samt i Ekenäs skärgård i Finska viken. Projekten har även gjort modellberäkningar av syrepumpningens effekter på en större geografisk skala.

Forskningsprojekten har pågått under tre år och finansierats av Naturvårdsverket, Vinnova och Formas. Denna rapport presenterar en sammanfattning av projektens undersökningar och resultat.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.