Klimatinvesteringsprogrammen Klimp 2003–2012 Slutrapport

Redovisning till regeringen januari 2013. ISBN 978-91-620-6517-1.

Sidor
105
Utgiven
2013-03
Pris
81,00 kr. (exkl moms)
85,86 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6517-1

Klimatinvesteringsprogrammen Klimp 2003–2012 Slutrapport
Redovisning till regeringen januari 2013

Det framgångsrika klimatinvesteringsprogrammen Klimp pågick 2003–2012 och var ett statligt bidrag till klimatinvesteringar i Sverige. Totalt genomfördes 124 lokala program med 751 åtgärder till en kostnad av nära 6 miljarder kronor varav 1 175 miljoner kronor var Klimpbidrag.

Klimp främsta syfte var att minska utsläppen av växthusgaser, energiomställning och att minska energianvändningen.

I rapporten redovisar vi miljöeffekterna, vilka som fått bidrag och hur Klimp medverkat till utveckling av miljöteknik och gröna innovationer. Rapporten innehåller också en samhällsekonomisk utvärdering med bedömning om kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta.

- - -

 

Beställtryck, ej rabatt.