Markanvändningens effekter på växthusgaser, biologisk mångfald och vatten

Rapporten bygger på NV-rapport 6505. ISBN 978-91-620-6509-6.