Markanvändningens effekter på växthusgaser, biologisk mångfald och vatten

Rapporten bygger på NV-rapport 6505. ISBN 978-91-620-6509-6.

Sidor
38
Utgiven
2012-10
Pris
78,00 kr. (exkl moms)
82,68 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6509-6
Författare
Petra Andersson och Ulrika Palme.

Rapporten bygger på NV-rapport 6505

Här fokuserar man på skötselmetoder inom skogs- och jordbruk och vilka effekter de får för växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet/kvantitet. Skogen spelar en allt större roll i klimatarbetet för att minska atmosfärens halter av växthusgaser, främst koldioxid. För den fysiska samhällsplaneringen är det viktigt att kunna diskutera olika utfall för olika markanvändning, både i tid och rum.

Rapporten visar genom en systemanalytisk ansats att De flesta skötselmetoder kan möta målen för växthusgasminskning, minimera påverkan på biologisk mångfald och vattensäkerhet, med undantag för intensivskogsbruk.

Rapporten kan användas som diskussionsunderlag när olika miljömål konkurrerar.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.