Från avfallshanteringen till resurshushållningen

Sveriges avfallsplan 2012–2017. ISBN 978-91-620-6502-7.