Från avfallshanteringen till resurshushållningen

Sveriges avfallsplan 2012–2017. ISBN 978-91-620-6502-7.

Sidor
114
Utgiven
2012-06
Pris
150,00 kr. (exkl moms)
159,00 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6502-7

Sveriges nationella avfallsplan beskriver hanteringen av avfall i Sverige och vad som behövs göras för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångspunkt från miljömålen och EU:s avfallshierarki. Planen innehåller mål och åtgärder för prioriterade områden.

Bilagor till avfallsplanen. 

- - -

Beställtryck, ej rabatt.