Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6499-0.

Sidor
53
Utgiven
2012-06
Pris
74,00 kr. (exkl moms)
78,44 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6499-0
Författare
Jan Olof Helldin, m.fl.

En syntesrapport

Det finns stora kunskapsluckor när det gäller hur landlevande däggdjur påverkas av utbyggnaden av vindkraft. Det handlar framför allt om samlade effekter av habitatförändringar och olika typer av störning. Tillfartsvägar till vindkraftverken gör att tillgängligheten för friluftsliv, jakt och nöjestrafik ökar. Det är väl känt att störningar från sådan mänsklig aktivitet kan påverka älg, hjort, tamren samt stora rovdjur - och i praktiken leda till en habitatförlust.

Här redovisas de tillgängliga kunskaperna. Sammanställningen visar att den ökade tillgängligheten kan utgöra ett problem för stora rovdjur, för ren och kanske även för klövvilt. De föredrar områden utan mänskliga störningar, och det är sådana mer avlägsna, höglänta områden som idag är av särskilt intresse för vindkraftsetablering.

En slutsats är att det behövs bättre uppföljning av de förändringar som vindkraftetablering kan innebära för framförallt vilda djur och ren.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Däggdjur på land. 

- - -

Beställtryck, ej rabatt.