Vindkraftens påverkan på människors intressen

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6497-6.

Sidor
192
Utgiven
2012-05
Pris
102,00 kr. (exkl moms)
108,12 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6497-6
Författare
Marianne Henningsson, m.fl.

En syntesrapport

Vindkraft medverkar till en nödvändig utveckling av förnybar energi. Samtidigt påverkar den människors livsmiljö. Rapporten sammanfattar forskning främst från Europa och USA, inom området [Vindkraftens påverkan på människors intressen]. Den innehåller; hälsa, vilket innefattar buller; skuggor och besvärsupplevelser. Ett kapitel kartlägger lokal nytta vid vindkraftetablering exempelvis för att skapa arbetstillfällen, samt påverkan på turism, rekreation och rennäring.

En del i rapporten beskriver landskapsanalys, planering och upplevelsevärden. Den Europeiska landskapskonventionen betonar en helhetssyn på landskapet och talar om medborgarnas inflytande vid planering. Det fjärde kapitlet knyter ihop ovanstående delar och behandlar förankringsprocessen för vindkraft, genom att presentera metoder och konkreta exempel.

Rapporten innehåller kunskap som är direkt tillämpbar i dialog- och beslutsprocessen om vindkraft. Den vänder sig till handläggare på länsstyrelser och kommuner, beslutsfattare och projektörer samt till allmänheten.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Människans intressen.

Beställtryck, ej rabatt.

- - -

Rapporten kommer som trycksak inom kort.