Det här är ingen skräpfråga!

En utvärdering av kommunernas arbete mot nedskräpning. ISBN 978-91-620-6494-5.