Fåglar

Revision av nationell miljöövervakning. ISBN 978-91-620-6493-8.

Sidor
60
Utgiven
2012-04
Pris
88,00 kr. (exkl moms)
93,28 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6493-8

Revision av nationell miljöövervakning

Ett antal överväganden har gjorts för att med tillgängliga resurser kunna genomföra ett långsiktigt arbete med att följa förändringar över tiden. De samlade resultaten från den nationella miljöövervakningen ska tillsammans med övrig miljöinformation från sektorsmyndigheter och regionala och lokala aktörer bidra till bedömningar av miljöstatus.

Bedömningarna ger även underlag för fastställande av målnivåer i syfte att säkra den biologiska mångfalden, vilket därmed bidrar till planering och styrning av samhällssektorerna.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.