Ett mål och flera medel

Styrmedelskombinationer i klimatpolitiken. ISBN 978-91-620-6491-4.

Sidor
89
Utgiven
2012-05
Pris
73,00 kr. (exkl moms)
77,38 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6491-4
Författare
Patrik Söderholm.

Styrmedelskombinationer i klimatpolitiken

Regeringens klimatpolitiska vision är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050. För att nå visionen behövs ett energi- och transportsystem som är baserat på fossilfrihet och en industriproduktion med mycket låga växthusgasutsläpp. Kan visionen om inga nettoutsläpp nås med ett styrmedel eller krävs en kombination av styrmedel för att kunna nå låga växthusgasutsläpp? 

Denna forskningsstudie är en syntes över dagens forskningskunskap om under vilka förutsättningar som en kombination av styrmedel kan förbättra effektiviteten i klimatpolitiken. Särskild uppmärksamhet ges åt hur politiken kan utformas för att främja teknisk utveckling samt åt förhållandet mellan en effektiv politik och en legi-tim, genomförbar politik.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.