Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

Sammanställning av svenska och internationella scenariostudier inom klimat- och energiområdet. Regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-6487-7.

Sidor
84
Utgiven
2012-02
Pris
112,00 kr. (exkl moms)
118,72 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6487-7

Delrapport

Den här delrapporten presenterar en sammanställning av svenska och internationella scenariostudier inom klimat- och energiområdet. Studierna belyser åtgärder i olika sektorer som kan bidra till framtida låga utsläpp och fokuserar främst på potential genom teknisk utveckling.

Sveriges påverkan på jordens klimat ska minska kraftigt. Regeringen gav i juli 2011 Naturvårdsverket i uppdrag att lämna ett underlag (Uppdrag färdplan) till en svensk färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.