Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

Sammanställning av svenska och internationella scenariostudier inom klimat- och energiområdet. Regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-6487-7.