Effekter av en havsbaserad vindkraftpark på fördelningen av bottennära fisk

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6485-3.

Sidor
37
Utgiven
2012-02
Pris
71,00 kr. (exkl moms)
75,26 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6485-3
Författare
Lena Bergström, m.fl.

En studie vid Lillgrunds vindkraftpark i Öresund

På vilket sätt påverkas fiskar av vindkraftverk som byggs till havs?

Studien är gjord vid Lillgrunds vindkraftpark i Öresund och visar att vissa arter av fisk har en ökad förekomst i närheten av vindkraftverken. Förklaringen tros vara att fundamenten som vindkraftverken står på bildar en så kallad reveffekt där fisken kan hitta föda och söka skydd.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

- - -

Beställtryck, ej rabatt