Effekter av en havsbaserad vindkraftpark på fördelningen av bottennära fisk

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6485-3.