Läget inom markbaserad avloppsvattenrening

Samlad kunskap kring reningstekniker för små och enskilda avlopp. ISBN 978-91-620-6484-6.