Konsumtionsbaserade miljöindikatorer

Underlag för uppföljning av generationsmålet. ISBN 978-91-620-6483-9.

Sidor
61
Utgiven
2012-02
Pris
80,00 kr. (exkl moms)
84,80 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6483-9

Underlag för uppföljning av generationsmålet

Sverige påverkar miljön i andra länder genom sin import.

I rapporten presenteras för första gången förslag till konsumtionsbaserade indikatorer för uppföljning av klimat- och luftutsläpp.

Syftet med indikatorerna är att följa utvecklingen över tid för utsläppen som sker i Sverige och utomlands, till följd av svensk konsumtion. 

Mer om konsumtionens miljöpåverkan

 - - -

Beställtryck, ej rabatt.