Blankålsvandring, vindkraft och växelströmsfält, 2011

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6479-2.