Möjligheter till Vindkraftsetablering i Natura 2000-områden

Vägledning. ISBN 978-91-620-6473-0.

Sidor
55
Utgiven
2011-12
Pris
136,00 kr. (exkl moms)
144,16 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6473-0

Det finns begränsade möjligheter till vindkraftetablering i Natura 2000-områden. Etablering är huvudsakligen möjlig i sådana delar av Natura 2000-området där det inte förekommer livsmiljöer eller arter som området avser skydda.

I rapporten görs bedömningen att all etablering kräver tillstånd enligt miljöbalken. På grund av lagstiftningens utformning kan inga generella utpekanden av lämpliga eller olämpliga områden göras, utan en prövning måste ske i varje enskilt fall.

Man belyser också behovet av kunskap dels om de arter och livsmiljöer som skyddas i Natura 2000-området och dels om vindkraftens effekter på dessa arter och livsmiljöer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.