Dispens från strandskyddet

En utvärdering av roller, ansvar och förutsättningar efter förändringen i lagstiftningen 2009. ISBN 978-91-620-6472-3.

Sidor
62
Utgiven
2011-12
Pris
167,00 kr. (exkl moms)
177,02 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6472-3

En utvärdering av roller, ansvar och förutsättningar efter förändringen i lagstiftningen 2009

Skyddet av stränderna tillsammans med allemansrätten gör Sverige unikt i en internationell jämförelse. Strandskyddet är viktigt för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och för att bevara goda livsvillkor för växter och djur. En ny strandskyddslagstiftning trädde i kraft i juli 2009. Den innebar att ansvaret för att besluta dispenser från strandskyddet flyttades från länsstyrelsen till kommunerna.

Resultatet från utvärderingen visar bland annat att rollerna mellan kommun och länsstyrelse behöver förtydligas. I olika utsträckning åtgärdar länsstyrelserna dispensärenden som innehåller brister, till exempel tar in kompletterande underlag, istället för att överpröva ärendena. Detta kan leda till en förskjutning av ansvaret för handläggningen av dispenserna och gör rollfördelningen otydlig.

Den nya lagstiftningen har lett till en stramare tillämpning av strandskyddslagen, vilket också angavs som ett av skälen till förändringen i lagen. Antalet dispenser som upphävs av länsstyrelserna vittnar om att det fanns ett behov av en ökad granskning av kommunernas beslut om dispenser från strandskyddet.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

Ingår i boklistan "samhällsvetenskapliga utvärderingar".