Allemansrätten och dess framtid

Nulägesbeskrivning. ISBN 978-91-620-6470-9

Sidor
225
Utgiven
2011-11
Pris
211,00 kr. (exkl moms)
223,66 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6470-9
Författare
Klas Sandell och Margaretha Svenning.

Naturvårdsverket har finansierat en utredning om allemansrätten. Utredarna Dr. Margaretha Svenning, naturvårdsjurist vid länsstyrelsen i Skåne, och professor Klas Sandell vid Karlstads universitet presenterar en nulägesbeskrivning med de problem som finns, relaterade till allemansrätten. Utredningen utmynnar i ett antal förslag på möjliga lösningar.

Del 1 i rapporten är skriven av Klas Sandell. Hans utgångspunkt är historiskt och samhällsvetenskapligt orienterad. Han beskriver hur allemansrättens innehåll och roll är direkt relaterad till samhällsutvecklingen. Del 1 avslutas med förslag på hur allemansrätten kan utvecklas och hur problem som är uppe för diskussion kan lösas.

Del 2 i rapporten är skriven av Margaretha Svenning, som har en juridisk utgångspunkt. Den övergripande frågeställning hon utreder är om nuvarande grundlagsskyddade allemansrätt, tillsammans med tangerande regelverk, räcker till för att bevara vår nuvarande öppna tillgång till naturen. Krävs eventuellt justeringar i befintliga regelverk för att tillåta en adaption till de nya krav allemansrätten utsätts för? Även hennes delrapport avslutas med konkreta förslag och rekommendationer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.