Ekonomisk värdering med scenariometoder

En vägledning som stöd för genomförande och upphandling. ISBN 978-91-620-6469-3.