Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN: 978-91-620-6467-9

Sidor
154
Utgiven
2011-11
Pris
185,00 kr. (exkl moms)
196,10 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6467-9
Författare
Jens Rydell, m.fl.

En syntesrapport

Att vindkraftverk kan utgöra en fara för fåglar och fladdermöss har varit känt de senaste årtiondena. Omfattningen av riskerna har däremot varit mindre känd.

Rapporten sammanfattar den forskning från Europa och USA som hittills har gjorts på området. Med stöd i forskningen visar rapporten att i förhållande till annan påverkan som orsakas av mänsklig verksamhet, utgör vindkraftverk en relativt liten risk för fåglar och fladdermöss. Det viktigaste är att vindkraftverken placeras rätt, och med kunskap om fåglarna och fladdermössens beteende kan riskerna minimeras.

Nedladdningsfiler i 3 delar:
Del 1 Rapport.
Del 2 Bilaga 4.
Del 3 Förklaring till bilaga 4.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.